לפני מספר שנים הוציא מרכז שלם נייר עמדה לגבי ספר להיסטוריה, שהיה מיועד לכיתות ט', והוכיח שיש בו הטיה לכיוון הפוסט ציוני. פעולת המרכז הצליחה והספר הוצא מבתי הספר.

אולם בשנים האחרונות, כפי שלמדנו מפניות שהיו אלינו מטעם מורים למקצועות האזרחות וההיסטוריה, לא זו בלבד שהתופעה לא פסקה, היא גדלה פי כמה וכמה. מאז יצאו ספרי לימוד בהיסטוריה ובאזרחות שהם, לפי מה שדווחנו, גרועים בהרבה מהספר היחיד ההוא. הספרים משמשים את חטיבות הביניים ובתי הספר התיכוניים.

תחום החינוך בכלל, והמקצועות האמורים בפרט, הינם מהותיים לעניין שימור זהותה של המדינה היהודית. המכון רואה חשיבות רבה בהענקת אוריינטציה ציונית לדור הבא בעניין זהות המדינה ומטרותיה.

החלטנו, על כן, לאחוז את השור בקרניו . גייסנו צוות מומחים על מנת להכין נייר עמדה המנתח את הספרים הללו, את תוכניות הלימודים הרלוונטיות בהיסטוריה ובאזרחות  וגם הצעות אלטרנטיביות למצב הקיים.

תכנית לימודים בדיפלומטיה ציבורית לתלמידי תיכון

המועצה הפדגוגית בישראל

הספריה האלקטרונית- תוכניות לימודים

לימודי ההיסטוריה

לימודי האזרחות