למגמות הדמוגרפיות בארץ ישראל קיימות השלכות רבות על עתידו של המפעל הציוני. תנאי הכרחי להמשך קיומה של מדינת ישראל כביתו הלאומי של העם היהודי, תוך שמירה על עקרונות הדמוקרטיה, הנו קיומו של רוב יהודי מוצק במדינת ישראל. בשל כך, חשוב לבחון את הסוגיה הדמוגרפית ביחס לכמה קבוצות מרכזיות: ערביי ישראל בתחומי מדינת ישראל, האוכלוסייה הפלסטינית ביהודה ושומרון, תת-קבוצות יהודיות, וקבוצות אחרות שאינן יהודיות ותופסות חלק נכבד בחברה הישראלית בעיקר בשני העשורים האחרונים.

הסוגיה הדמוגרפית הנה בעלת משקל רב גם אל מול האתגר שמציבים ערביי ישראל בפני מדינת ישראל, בדרישתם למימוש שאיפותיהם הלאומיות בתחומי מדינת ישראל ולא במדינה פלסטינית, אם וכאשר תקום, תוך קריאת תיגר על מדינת ישראל כמדינה יהודית. יתרה מכך, גם במישור זה תיתכנה השפעות על גבולותיה של מדינת ישראל (דוגמת הקריאות לסיפוח יישובים ערביים-ישראליים מסוימים לרשות הפלסטינית).

כמו כן, במישור הפלסטיני, לסוגיה הדמוגרפית היו (כפי שהוכח בתכנית ההתנתקות ב-2005) ועשויות להיות השלכות מרחיקות לכת לגבי קביעת גבולותיה העתידיים של מדינת ישראל, בכפוף להסדר עתידי בין מדינת ישראל לפלסטינים או ליוזמות חד-צדדיות.

על כל אלה יש להוסיף את הקשיים הנובעים מהקבוצות השונות שמרכיבות את החברה הישראלית, אשר אינן בהכרח מתייחסות אל פיתוחו של המפעל הציוני כאל מטרה, ולעתים אף מעודדות מגמות בדלניות כדי לשמר את אופיין הייחודי, בין אם מקצתן קבוצות יהודיות (תת-קבוצות באוכלוסייה החרדית, עולים ממדינות מסוימות) ובין שאם מקצתן אינן יהודיות (דוגמת עולים שאינם יהודים, עובדים זרים, פליטים וכדומה).

כדי להתמודד עם אתגרים אלו, יש להכיר את הנתונים וללמוד את היקפן של המגמות והתופעות, וזאת בטרם ניגשים להציע דרכי התמודדות בעבורן. המכון לאסטרטגיה ציונית, אשר רואה חשיבות רבה בהתמודדות עם האתגרים המוזכרים, מבקש להשיא את תרומתו לשיח בנושא ולשם כך פרסם את מחקרו של יעקב פייטלסון, "המגמות הדמוגרפיות בארץ ישראל (1800-2007)".

ניירות עמדה ומחקרים בנושא דמוגרפיה:

הרוב היהודי בארץ ישראל

ההתפתחות הדמוגרפית במחוז ירושלים

דמוגרפיה במערכת החינוך הישראלית

המגמות הדמוגרפיות בארץ ישראל (1800 – 2007)