כיום, ישראל כבר נמנית כאחת המדינות הצפופות ביותר בעולם, עם צפיפות של כ-350 אנשים לקילומטר מרובע. 85% מהאוכלוסייה היהודית מרוכזת בחוף ים התיכון, עם צפיפות של כ-570 אנשים לקילומטר מרובע. רוב רובן של הקרקעות השמורות לדורות הבאים נמצאות בגליל ובנגב.

אולם, בשנים האחרונות, עתודות קרקעיות אלו נעלמות בקצב מהיר, הן עקב פלישה בלתי-חוקית של  בדואים וערבים בנגב ובגליל, והן עקב מתקפות של גופים ועמותות שונות על מוסדות ציוניים כגון קק"ל.

המכון לאסטרטגיה ציונית רואה בנושא הקרקעות מהותי להתפתחותה ולשימורה של הציונות והבית הלאומי היהודי ומשקיע ממרצו על מנת להשפיע בנושאים אלו.

ניירות עמדה מאת צוות הקרקעות:

הפרטת מקרקעי ישראל
רפורמה בוועדות התכנון והבנייה
הפקעת הציונות: האם הארץ הזו היא עדיין ארצנו?
ריבונות המדינה מול אחזקת העם
הרפורמה במינהל מקרקעי ישראל
הסדרת התיישבות הבדווים בנגב
קרקעות קק"ל