נלחמים בתנועת ה-BDS

ארגון החרם על ישראל BDS ומאמצי הדה-לגיטימיזציה נגד מדינת ישראל, הולכים וגדלים בהיקף ובהשפעה. הדבר נכון במיוחד בקמפוסים של אוניברסיטאות בארצות הברית ובאירופה. הקמפיין מנצל את הבורות המובנת של צעירים רבים באוניברסיטאות ביחס למתרחש בישראל ובאזור, בהבנת האקטואליה וההיסטוריה; ועושה שימוש בחצאי-אמת, בסטטיסטיקות מעוותות במתכוון ובשקרים בוטים על מנת להציג את ישראל כמדינת אפרטהייד תוקפנית.
מכיוון שהעובדות המוצגות מותאמות לפי הצורך, בלתי אפשרי להציג לכל אחת ואחת מהן טיעון נגדי הולם. במקום זאת, המכון לאסטרטגיה ציונית נאבק בגרעין הקשה של טיעונים עיקריים חוזרים.

מפריכים את ה- BDS

'ישראל היא מדינת אפרטהייד שרומסת את זכויות הערבים'.
זוהי אחת הטענות החביבות ביותר על פעילים אנטי ישראליים. אזכור משטר האפרטהייד הנורא בדרום אפריקה, שהפלה שחורים באופן בוטה ורדף אותם בשיטתיות, בהקשר של ישראל – מעורר כעס מידי על ישראל וצובע אותה בצבעים חדים של 'חוסר צדק' מול 'צדק'. המונח 'אפרטהייד' טעון רגשית ולחלוטין לא מדויק בכל הקשור לישראל.
על מנת להפריך טענה זו, מכין המכון לאסטרטגיה ציונית דוחות המפרטים את מיזמי הממשלה המוקדשים בלעדית לקידום החברה הערבית בישראל. ניתן לעיין בדוחות הללו כאן: ________
כמו כן, המכון הכין דף עובדות המפריכות באופן ברור את הרושם לפיו ישראל היא מדינת אפרטהייד. בקרוב…

ישראל והעמים

בהסתמך על עצותיו של העיתונאי בן-דרור ימיני, הפעיל בזירה הבינלאומית ומתמחה בהפרכת טענות שקריות והשמצות נגד ישראל, פועלת קבוצת המחקר 'ישראל והאומות' להנגשת מידע אינפורמטיבי. כך למשל, מחקרים המשווים את החקיקה בישראל לחקיקה של מדינות דמוקרטיות אחרות במערב, מראים שהחקיקה ישראלית נמצאת ברמה זהה לאותן מדינות, כמו למשל, חוקים ישראליים המעניקים הטבות מסוימות לבוגרי צבא, בדומה לחוק של מדינות דמוקרטיות אחרות שנוהגות כך [ועל כן אינם ראויים להגדרה 'אפליה'].

זכויות אדם כחולבן

תנועות של זכויות אדם הכופרות בלגיטימיות של מדינת ישראל, מאשימות אותה לעתים קרובות בהפרת זכויותיהם של פלסטינים, ובה בעת מתעלמות מפשעים שמבצעים פלסטינים ואחרים נגד פלסטינים, ישראלים ואנשים אחרים ברחבי העולם. התנהגות זו/מוסר כפול זה  מגלה את האינטרס האמיתי המניע קבוצות אלה – יצירת דה-לגיטימיזציה של ישראל; ומבזה את דאגתם הכנה כלפי זכויות אדם. המניעים של קבוצות אלה ברורים: הם פועלים כדי ליצור אשליה לפיה אין אפשרות לתמוך הן בזכויות אדם פלסטיניות והן במדינת ישראל.
המיזם 'זכויות אדם כחול-לבן' הוקם כאידיאל ציוני, המראה כי אפשר לתמוך הן בזכויות אדם ובכבוד של תושבים פלסטיניים והן בחיזוק ישראל כחברה צודקת וערכית. המיזם מאמין שצורכי הביטחון של מדינת ישראל ואזרחיה הם חיוניים, וניתן לשמור עליהם תוך שמירה על זכויות אדם של כל מי שנמצא בשליטה ישראלית. לקריאה נוספת…

משלחות לישראל

לראות זה להאמין. אך כדי להבין באמת, חייב אדם לראות את התמונה המלאה. המכון לאסטרטגיה ציונית מארח משלחות מחו"ל, בעיקר מארצות הברית, לסיורים בתחומים ובתוכניות שבהם הוא מעורב. הסיורים מדגישים באופן א-פוליטי את פועלו של המכון, במיוחד בתחומים של זכויות פלסטיניות בהקשר הרחב יותר של זכויות אדם.